Icon of Allmänna Allmänna 8 files

Gestaltningsprogram
Gestaltningsprogram.pdf - 6.1 MiB

Beskrivning från 2013 om det planerade arbetet med bl a planfria korsningar utmed Kapellskärsvägen.
HFVF - verksamhetsberättelse 2015
HFVF-Verksamhetsbera%CC%88ttelse-2015.docx - 58.3 KiB

Håtö fiskevårdsförenings verksamhetsberättelse för år 2015
HFVF - verksamhetsberättelse 2016
HFVF-Verksamhetsplan-2016.docx - 57.5 KiB

Håtö fiskevårdsförenings verksamhetsberättelse för år 2016