Styrelse i Sundholmens södra samfällighetsförening

Intendent
Rolf Fahlén är intendent.

Ordförande: Staffan Sonesson 070-634 13 40 staffan.sonesson@pferd-vsm.se
Sekreterare: Ann Fryksdahl 070-258 79 76 Ann.Fryksdahl@kkv.se
Ledamot: Lotten Sjölander 070-228 21 51 lotten.sjolander@naturvardsverket.se
Kassör: Petra Lundqvist 070-779 58 28 petra@jlark.se
Ledamot: Rolf Fahlén 070-691 33 70 fahlen.r@gmail.com
Suppleant: Carl Fischerström 070-982 48 58 calle@fischerstrom.net
Suppleant: Ulf Hedlund 076-811 45 00 hedulf@gmail.com

Styrelse i Sundholmens norra samfällighetsförening

Intendent
Jan Willander är intendent.

Ordförande: Lars Gabrielsson 073-427 24 02 lars.gabrielsson@gmail.com
Sekreterare: Rita Nautsch
Kassör: Inga Olsson 073-688 08 59 bo.inga@yahoo.se
Ledamot: Jan Willander 070-650 99 55 jan.willander@volvo.com
Suppleant: Backa Bengt Eriksson 070-533 11 81 backaeriksson@hotmail.com
Suppleant: Patrik Rosén 072-565 28 00 patrikwilhelmrosen@gmail.com